Nie jest obity, nie ma oznak użytkowania na zewnątrz.